Herb

Domaszowice

Domaszowice pieczęć.gif

Najstarsza wiadomość o wsi pochodzi z 1344 roku. W XIVw. Domaszowice występowały w dokumentach pod nazwą Domaslawice i Domasowice, w 1344r. Thomaszowice, w 1374r. pod zniemczoną nazwą Noldau, a w 1385r. również pod zniemczoną nazwą Domasdorff. Do połowy XVIIIw. Domaszowice były polską wsią czynszową o zmieniających się właścicielach. Po wojnie 30 letniej (1618-1648), w roku 1653, wycofujące się wojska szwedzkie doszczętnie spaliły wieś i znajdujący się w niej kościół, który nie został odbudowany. W 1654r. wieś należała do parafii katolickiej we Włochach. W roku 1741 Domaszowice zajęły wojska pruskie. W 1795 roku wieś częściowo należała do zakonu Joannitów z Namysłowa. Mieszkało wówczas 4 wolnych chłopów, kowal, było 5 gospodarstw rolnych - łącznie 6 dymów z 38 mieszkańcami. Większa część wsi należała do szlachcica Wenzkyiego. W 1844 roku we wsi znajdowało się już 38 dymów i 285 mieszkańców (w tym 101 protestantów) oraz katolicka szkoła zbudowana w roku 1826 przez właściciela wsi Ottona. Po sekularyzacji zakonów w Prusach część wsi należąca do Joannitów w roku 1811 przeszła w ręce władz pruskich i została sprzedana prywatnemu właścicielowi. Do dominium należącego do Ottona należała kolonia Zaleśne (Sasche), która powstała prawdopodobnie w roku 1770. W roku 1939 we wsi Domaszowice mieszkało 650 osób. 20 stycznia 1945r. wieś wyzwoliła jednostka Armii Czerwonej.

Domaszowice 1.jpeg

Domaszowice 2.jpeg

Domaszowice 3.jpeg

Domaszowice 4.jpeg

Domaszowice 5.jpeg

Domaszowice 6.jpeg

Domaszowice 7.jpeg

 

Zdjęcia udostępnił Przemysław Magaj ze zbiorów Petry Kreuzer.

Na podstawie "Monografii Gminy Domaszowice" wg R. Majchera

 


 

×

×

Przejdź do góry