Herb

Historia

Gmina Domaszowice stanowi część historycznej ziemi namysłowskiej, powstała w 1973 r.
Ziemia namysłowska wchodziła w skład państwa Piastów od połowy X w. jako część składowa dzielnicy śląskiej. W roku 1294 książę wrocławski Henryk V Gruby oddał wschodnią część księstwa położoną po prawej stronie Odry księciu głogowskiemu Henrykowi III łącznie z Namysłowem i okolicami. W 1312 roku Namysłów przypadł jako scheda po ojcu, synom - Konradowi i Bolkowi, następnie Konradowi Oleśnickiemu, który od 1312 r. przybrał tytuł księcia namysłowskiego. Na mocy złożonego w 1329 r. hołdu królowi czeskiemu oraz traktatu trenczyńskiego - w roku 1335 Namysłów z okolicą znalazł się pod panowaniem czeskim, aby w roku 1359 zostać włączonym do księstwa wrocławskiego. Od 1526 r. znalazł się w ramach monarchii habsburskiej, a od 1741 r. został wcielony przez Prusy. Namysłów wraz z okolicami znajdował się pod panowaniem niemieckim aż do wyzwolenia w styczniu 1945 r. Jednak wcześniej, 20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt w sprawie przyłączenia części powiatu namysłowskiego do Polski. Ciekawostką jest, że siedzibą władz komisji plebiscytowej były Domaszowice w budynku, gdzie obecnie znajduje się Urząd Gminy. Na pamiątkę tego faktu historycznego ufundowano tablicę na ścianie budynku Urzędu.

mapa.jpeg

RUCH OPORU W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Podczas II wojny światowej rejon obecnej gminy Domaszowice wchodził w skład Batalionu Armii Krajowej - Namysłów. I Kompania tego batalionu o nazwie "Kąkol" z siedzibą w Namysłowie obejmowała między innymi wieś Gręboszów. III Kompania z siedzibą w Domaszowicach obejmowała swą działalnością między innymi wsie Strzelce, Domaszowice, Woskowice, Siemysłów i Włochy. Kompanię Domaszowice zorganizował i jej pierwszym dowódcą był kapral Józef Robaszkiewicz. Po nim dowództwo przejął Piotr Wysocki, a od 1943 - Alojzy Krowiak pseudonim "Janek". Kompania Domaszowice dzieliła się na trzy plutony. Plutonem z siedzibą w Domaszowicach dowodził Jan Nawrocki.
Plutonem, obejmujących swą działalnością Strzelce dowodził Stanisław Kras, następnie Kazimierz Polewiak.
Sanitariuszką drużyny była Józefa Stryjak.

W roku 1944 dowódcą III Kompani Armii Krajowej w Domaszowicach został Józef Robaszkiewicz. W tym czasie Gestapo wpadło na trop organizacji podziemnej AK. W dniach 2-4 lipca 1944r. aresztowano z obwodu około 112 członków AK, między innymi Józefa Robaszkiewicza i Piotra Wysockiego. Po przesłuchaniach i torturach aresztowanych wywieziono do obozów. Kapral Robaszkiewicz zmarł w obozie karnym Gross-Rosen.

Na podstawie "Monografii Gminy Domaszowice" wg R. Majchera

×

×

Przejdź do góry