Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)       Informacje o jakości powietrza     GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5 już dostępny     Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych oraz Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne

Dziś jest: niedziela, 18-02-2018
Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Farmy Wiatrowe

W dniu 30 stycznia br. w Urzędzie Gminy Domaszowice odbyło się spotkanie dwóch firm, które planują zlokalizować na terenie gminy farmy wiatrowe.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firmy Grupa PEP – Farma Wiatrowa 14 Sp. z o.o. z Warszawy i przedstawiciele  WSB Parki Wiatrowe Sp. z o.o. z Wrocławia;

Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice,  Alicja Piasecka – Sekretarz Gminy, Ewelina  Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy.

Firmy przedstawiły swoją krótką charakterystykę  i wizję lokalizacji farm wiatrowych. Na najdogodniejszym terenie można by zlokalizować około 20 turbin.

Dotyczy to miejscowości:  Domaszowice, Strzelce, Włochy, Dziedzice. Turbiny wiatrowe planuje się  lokalizować w odległości 600 m od siebie i około 800 m od zabudowań. W chwili  obecnej żadna firma nie ma jeszcze wykonanych badań  z zakresu ochrony środowiska. Termin realizacji parków wiatrowych planowany jest na rok 2016.  Do dnia 15 lutego br. przedstawiciele firm wspólnie określą teren, na którym planują inwestycję. Następnie Gmina Domaszowice przystąpi do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych.