Herb

Z życia gminy Domaszowice I/II 2013

W styczniu PUP w Namysłowie skierował do pracy na terenie Gminy Domaszowice 5 osób:

- 1 stażystkę na okres od 16 stycznia do 15 lipca 2013 roku – miejscem stażu jest Urząd Gminy

- 4 osoby na roboty publiczne na okres od 28 stycznia do 27 kwietnia 2013 roku, z czego 1 odbywa roboty w Urzędzie Gminy, a 3 pozostałe w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Domaszowice.


Od 2 stycznia 2013 roku dzieci z terenu Gminy Domaszowice dowożone są do placówek oświatowych przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na przewozy i opiekę nad dziećmi i uczniami zamieszkałymi na terenie Gminy Domaszowice w czasie dowozu do szkół i przedszkola w roku kalendarzowym 2013 ogłoszonego 17 grudnia 2012 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożył Stanisław Nalepa Transport Osobowy Przewóz Dzieci Usługi Turystyczne z siedzibą w Świerczowie i tym samym przetarg wygrał.


Dnia 11 stycznia 2013 r. został ogłoszony przez Gminę Domaszowice przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu Jelcz L090M. Cena wywoławcza wynosiła 30 000 zł.

W odpowiedzi na ogłoszenie o sprzedaży autobusu do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyła firma "Przewozy autokarowe" Alicja Budek, ul. Karola Świerczewskiego 31, 09-470 Bodzanów. Firma zaproponowała cenę 30.108 zł

Kryterium wyboru ofert była wyłącznie cena. 

Cena zaoferowana przez firmę "Przewozy autokarowe" była wyższa niż cena wywoławcza. W związku z powyższym autobus został sprzedany firmie "Przewozy autokarowe".


Gmina Domaszowice planuje przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczo-kulturowo-historycznych na obszarze Stobrawskiej Strefy”. W ramach projektu na terenie gminy Domaszowice powstanie ok. 56 km ścieżek pieszo-turystycznych, zostanie wybudowana ścieżka na odcinku Domaszowice-Zalesie, na trasie powstanie 10 miejsc wypoczynku, każde takie miejsce będzie zadaszone i będzie posiadało stół, 2 ławki i stojak na rowery. Projekt przewiduje również oznakowanie zabytkowych obiektów kultury, pomników przyrody oraz innych atrakcji turystycznych. Dodatkowo zostaną odrestaurowane zabytkowe kapliczki. Realizacja projektu nastąpi w latach 2015-2017.

×

×

Przejdź do góry