Herb

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Polkowskiem

loga LEADER.jpeg

Dnia 14 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku świetlicy wiejskiej w Polkowskiem. Na uroczystość przybyli Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice, Andrzej Spór  – Wicestarosta Namysłowski, Andrzej Gosławski  – Sekretarz Powiatu, Andrzej Szrom – radny powiatowy, Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój, Jan Nowak –  Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice, radni Gminy Domaszowice, Alicja Piasecka – Sekretarz Gminy, Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy, Zdzisław Wesoły – były Sekretarz Gminy, Bożena Białkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, Bożena Hendrysiak – dyrektor Zespołu Gimnajalno-Szkolnego w Domaszowicach, Albina Kotarska – wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Elżbieta Idzi – dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Wioleta Piłyp – dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, ks. Marian Wolski – proboszcz parafii Woskowice Małe, Bolesław Nowak – Wiceprezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu, Krzysztof Brzózka – wykonawca inwestycji, Mirosław Bilski – inspektor nadzoru, Stanisław Wieczorek – Prezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Domaszowicach, Jerzy Szubert – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach,  sołtysi z terenu gminy Domaszowice, pracownicy Urzędu Gminy  oraz mieszkańcy sołectwa.

tn_Otwarcie świetlicy wiejskiej w Polkowskiem.jpeg

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak, wykonawca inwestycji – Krzysztof Brzózka oraz  sołtys wsi Polkowskie – Mirosław Kołbuc. Następnie Wójt Gminy – Zenon Kotarski uroczyście przekazał  klucze do świetlicy wiejskiej sołtysowi wsi – Mirosławowi Kołbucowi życząc, aby ta wyremontowana świetlica służyła zaspokojeniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Polkowskie, które wpłyną na poprawę jakości ich życia. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie świetlicy, którego dokonał ks. Marian Wolski.

tn_Otwarcie świetlicy wiejskiej w Polkowskiem 2.jpeg

Po powitaniu gości, głos zabrał Wójt Gminy – Zenon Kotarski oraz Wicestarosta Namysłowski – Andrzej Spór. Następnie zostały wręczone podziękowania dla osób, które zaangażowały się w realizację projektu. Podziękowania wręczył Wójt Gminy – Zenon Kotarski. W imieniu wszystkich mieszkańców sołectwa Polkowskie podziękowanie za wykonaną inwestycję dla Wójta Gminy – Zenona Kotarskiego złożył  Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy, jednocześnie mieszkaniec wsi Polkowskie. Po części oficjalnej  zebrani obejrzeli część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem. Występ przygotowały Lidia Brus i  Mirosłwa Mentek. Po części artystycznej wzniesiono toast lampką szampana, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Polkowskiem zaprosiły wszystkich gości na przygotowany obiad i  poczęstunek.

Przypomnijmy, że  zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Polkowskiem”   realizowane było w latach 2010-2012 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania ogółem wyniosła 610.024,11 zł. w tym dofinansowanie 374.219,00 zł. Zakres wykonanych prac obejmował generalny remont świetlicy, jej przebudowę i rozbudowę a także zakup wyposażenia do sali, kuchni i sanitariatów. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DELTA”  Krzysztof Brzózka i Damian Brzózka z Kluczborka.

tn_Otwarcie świetlicy wiejskiej w Polkowskiem 1.jpeg

tn_Otwarcie świetlicy wiejskiej w Polkowskiem 4.jpeg

tn_Otwarcie świetlicy wiejskiej w Polkowskiem 5.jpeg

tn_Otwarcie świetlicy wiejskiej w Polkowskiem 6.jpeg

×

×

Przejdź do góry