Herb

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem X/XI 2012

HALLOWEEN

Dnia 30 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Polkowskiem odbyła się  zabawa związana z obchodami Halloween. Jest to zwyczaj związany z maskaradą, odnoszący się do święta zmarłych. Dla dzieci była to świetna okazja do zabawy, tańca, wspólnego spędzania wolnego czasu poza obowiązkowymi lekcjami.

tn_Halloween wieści ze SP Polkowskiem.jpeg

O atmosferę zadbali organizatorzy imprezy, czyli Samorząd Uczniowski, który przygotował odpowiednią scenografię oraz uczniowie, którzy popisywali się wyobraźnią, występując we własnoręcznie przygotowanych strojach, pasujących do tematyki imprezy.

tn_Halloween wieści ze SP w Polkowskiem 1.jpeg

W trakcie trwania zabawy rozstrzygnięty został konkurs „Najładniejsza, najstraszniejsza dynia”. W  konkursie nagrodzeni zostali wszyscy biorący w nim udział uczniowie.

tn_Halloween wieści ze SP w Polkowskiem 2.jpeg


 AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOSCI W POLKOWSKIEM 

                                                                                                   „Dla Ciebie, Ojczyzno!”

Dzień 11 listopada jest jedną z najważniejszych dat w historii naszego narodu i historii Polski. W dniu tym obchodzimy rocznicę wielkiego wydarzenia historycznego – odzyskania niepodległości.

tn_Polkowskie święto niepodległościJPG.jpeg

Jest to doniosła chwila dla nas wszystkich - Polaków w kraju i za granicą, Polaków dużych i małych, pracujących i uczących się. Z sercami przepełnionymi najpiękniejszymi uczuciami. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Polkowskiem dnia 12 listopada br. złożyli hołd Ojczyźnie w podczas akademii przygotowanej dla społeczności szkolnej oraz rodziców.

Wierszem i piosenką uczcili to ważne dla nas Polaków święto. Ta lekcja historii została przygotowana przez panią Mirosławę Mentek, Lidię Brus i Jolantę Bogacz.

tn_Polkowskie świeto niepodległości.jpeg


ŚWIĘTO DRZEWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLKOWSKIEM  

Od ubiegłego roku Szkoła Podstawowa w Polkowskiem współpracuje z Klubem Gaja - polską nowoczesną organizacją ekologiczną, która angażuje społeczność do działań na rzecz  środowiska i poszanowania praw zwierząt.

Szkoła przystąpiła do programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, którego inauguracją jest ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października.

tn_swieto drzewa w Szkole Podstawowej w Polkowskiem 1.jpeg

Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zainspirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi. W tym roku w ramach Święta Drzewa przystąpiliśmy do 2 konkursów: „Czarodziejskie drzewo” i „Drzewo Roku”. W październiku br. w ramach konkursu „Czarodziejskie drzewo” posadziliśmy drzewa i krzewy przy parkingu na terenie podwórka szkolnego. „Drzewo Roku” to konkurs polegający na szukaniu drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi.

Mamy nadzieję, że znajdziemy takie drzewo.

×

×

Przejdź do góry