Herb

Wieści z Zespołu Gimazjalno-Szkolnego w Domaszowicach X/XI 2012

11 LISTOPADA

Data 11 listopada jest ważna dla każdego Polaka. Cztery pokolenia czekały na wolność, piąte się jej doczekało. 9 listopada 2012 w Zespole Gimnazjalno–Szkolnym w Domaszowicach uczczono 94 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.  Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy – Zenon Kotarskim, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak, Sekretarz Gminy – Alicja Piasecka, sołtysi, księża z terenu Gminy Domaszowice, kombatanci, pracownicy Urzędu Gminy Domaszowice, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Domaszowice, nauczyciele i uczniowie.tn_11 listopada wieści z ZGS Domaszowice 2.jpeg

Dyrektor Bożena Hendrysiak uroczyście przywitała zaproszonych gości oraz społeczność szkolną i oddała głos uczniom, którzy ukazali w programie słowno–muzycznym trudną drogę Polaków ku niepodległości.

Kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali wykorzenić u Polaków ich kulturę, język i religię. Dzięki patriotycznej postawie naszych przodków najcenniejsze wartości zostały ocalone. Walczyli o Polskę i oddawali za nią życie. Tysiące Polaków ginęło na obcych ziemiach w Legionach Polskich, służąc Napoleonowi. Potem nastąpiły powstania: listopadowe, styczniowe, które zakończyły    się klęską. Zaborcy byli zbyt silni. Trzeba było więc czekać. Być poddanym, ale mieć honor. Uczyć się języka polskiego i pamiętać o historii. A historię Polska ma piękną.

Wójt Gminy Zenon Kotarski docenił wysiłki kombatantów walczących o wolność, których grono z roku na rok, maleje. Stwierdził, że powinno się pamiętać o tych, którzy przelali swoją krew w imię niepodległości Polski. Podziękował również dzieciom  za przygotowanie programu. Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękowała zebranym za udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Była to piękna lekcja historii przygotowana przez uczniów i nauczycieli: Halinę Dutkiewicz, Aleksandrę Kotarską, Barbarę Baczyńską–Środoń, Marka Matysika i Małgorzatę Rybitw, która przygotowała dekorację.

tn_11 listopad wieści z ZGS 1.jpeg

tn_11 listopada Wieści z ZGS Domaszowice.jpeg


ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM W DOMASZOWICACH

Dzień 30 października 2012 r. był bardzo ważny na uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach. Tego dnia złożyli oni uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się  powitaniem zebranych gości przez Samorząd Uczniowski, wychowawcę klasy – Renatę Horwat oraz panią dyrektor – Bożenę Hendrysiak. Następnie dzieci przedstawiły program artystyczny, w którym recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki. Program ukazywał umiejętności dzieci od polonistycznych, przez przyrodniczo-geograficzne, matematyczne, po patriotyczne. Dumne dzieci występowały przed rodzicami, nauczycielami oraz koleżankami i kolegami z klas I-III.

Dalsza część uroczystości odbywała się według ceremoniału szkoły. Pierwszaki w strojach galowych złożyły ślubowanie na sztandar, a następnie zostały pasowane  przez  dyrektorkę Bożenę Hendrysiak na ucznia. Dzieci dostały dyplomy pasowania na uczniów, które wręczała wicedyrektor Albina Kotarska oraz prezenty od Rady Rodziców i pani dyrektor.

Po zakończeniu uroczystości rodzice pierwszoklasistów zaprosili dyrekcję, wychowawczynię oraz dzieci na słodki poczęstunek. Dzieci przygotowały się i przedstawiły wspaniale, a rodzice z dumą patrzyli na pociechy.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował pan Marek Matysik, dekorację pani Małgorzata Rybitw. Całość przygotowała wychowawczyni Renata Horwat.

tn_Slubowanie klas I SP Domaszowice.jpeg

tn_Ślubowanie klas I SP Domaszowice 2.jpeg

tn_ślubowanie klas I SP Domaszowice 1.jpeg


Z ŻYCIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM W DOMASZOWICACH

Dnia 6 października 2012 r. w Zespole Gimnazjalno- Szkolnym w Domaszowicach opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Alicja Lew i  Jadwiga Lewicka przeprowadziły wybory do samorządu szkolnego. W wyborach wzięli udział uczniowie klas III-VI. Z pośród 25 kandydatów wyłoniono 11 uczniów. Skład Samorządu Uczniowskiego ukształtował się następująco: Przewodnicząca – Monika Lew, Zastępca przewodniczącego – Weronika Kozak,

Skarbnik – Patrycja Wojnarowska. Samorząd Uczniowski podzielony jest na trzy sekcje: kulturalną, plastyczno-gosopdarczą i sportową.  W skład poszczególnych sekcji weszli: Sekcja kulturalna – Wojciech Ilnicki, Hania Sarnicka, Monika Lew, sekcja plastyczno-gospodarcza – Izabela Trzeciak, Zosia Sarnicka, Kacper Barszcz, Kinga Gołyska, sekcja sportowa – Patrycja Wojnarowska, Patryk Nowicki, Maciej Bodzioch, Weronika Kozak.                                                                     

W planie działalności Samorząd Uczniowski założył: organizację dyskotek (Hallowen Andrzejki), Mikołajki szkolne, pierwszy dzień wiosny, dzień edukacji narodowej, organizację pomocy koleżeńskiej w nauce, międzyszkolne rozgrywki sportowe itp.

Samorząd działa prężnie. W dniu 25 października br. odbyła się dyskoteka Hallowen. Uczniowie z chęcią i bardzo licznie uczestniczyli w zabawie, na której śpiewano piosenki, wykonano układy taneczne przygotowane przez poszczególne klasy, brali udział w wielu konkursach (m. in. konkurs na najciekawsze przebranie hallovenowe). 

Przed nami – 29 listopada  br. dyskoteka andrzejkowa- tradycyjnie będą wróżby andrzejkowe gdyż „.. na św. Andrzeja wszystkim pannom nadzieja..” Będzie równie wspaniale jak na poprzedniej dyskotece.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania dla  dyrektor Bożeny Hendrysiak i Rady Rodziców za ufundowanie słodyczy na zabawę hallowenową. Zdjęcia z działalności samorządu umieszczone są na stronie internetowej szkoły. O dalszych poczynaniach  dowiecie się z gminnego informatora lub w szkole. Do zobaczenia.

 

           Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

                                                                                             Alicja Lew i Jadwiga Lewicka

×

×

Przejdź do góry