Herb

Inwestycje w Gminie Domaszowice

PROW.jpeg

W odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na tzw. małe projekty organizacje z terenu gminy Domaszowice złożyły 4 wnioski. Po ocenie dokonanej przez LGD Stobrawski Zielony Szlak wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Wsparcie otrzymają wnioski złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Siemysłowie, Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” Włochy, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siemysłowie będzie realizowała wniosek pn. „Utworzenie izby pamięci w remizie strażackiej w Siemysłowie”. W ramach projektu zostanie zaadaptowane jedno pomieszczenie na poddaszu rozbudowanej remizy. Zaadaptowanie pomieszczenia na izbę pamięci będzie wymagało wykonania prac budowlanych związanych z wykończeniem pomieszczenia, większość prac budowlanych będzie wykonana przez członków OSP Siemysłów w ramach wkładu własnego. Powstała izba pamięci będzie ogólnodostępna. W pomieszczeniu będą wyeksponowane wszystkie pamiątki związane z działalnością OSP Siemysłów, m.in. elementy umundurowania, wyposażenia jednostki, pamiątkowe fotografie, puchary zdobyte podczas zawodów itp. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2013.

Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” Włochy w ramach projektu planuje „Rozbudowę miejsca wypoczynku i rekreacji we Włochach”. Zakres projektu obejmuje: trwałe zabezpieczenie pokrycia istniejącej altany - położenia na nim gontu bitumicznego oraz jej pełne wyposażenie, tj. wymurowanie w niej grilla oraz wyłożenie kostki brukowej, a także wyposażenia go w stoły i ławki. Dodatkowo planuje się obok boiska do piłki nożnej utworzyć boisko do piłki siatkowej plażowej. Istniejący plac zabaw zostanie ogrodzony drewnianym płotem. Na placu zostaną zamontowane kosze na śmieci oraz nasadzone drzewka ozdobne. Prace zostaną wykonane w roku 2013.

Parafia Rzymskokatolicka w Strzelcach będzie realizowała 2 projekty: „Wymiana pokrycia dachowego na kościele pw. św. Katarzyny w Gręboszowie” oraz „Remont wieży na kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach”. Projekt związany z wymianą pokrycia dachowego w Gręboszowie jest w trakcie realizacji, ponieważ dach wymagał natychmiastowej naprawy po uszkodzeniach spowodowanych przez wichurę podczas której zostało wywrócone drzewo obok kościoła i spadający konar zahaczył o dach i spowodował zerwanie jego dużej połaci. Dodatkowo na kościele w Strzelcach w roku 2013 będzie wykonany remont wieży. Zakres remontu będzie polegał na naprawie uszkodzonych elementów wieży, tj. kruszących się tynków, uszkodzonych parapetów okiennych, konserwacji kamiennego cokołu. Po zakończeniu prac remontowych wieża zostanie pomalowana. Prace budowlane będą wykonane w roku 2013.

×

×

Przejdź do góry