Herb
  • >
  • >

Włochy

10-wlochy.jpeg

 

Sołtys Włoch

Józef Walas – Pan Józef ma 58 lat, jest żonaty ma 2 synów i 3 wnuków. Od zawsze związany jest z Włochami. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o profilu produkcja roślinna, hodowla bydła opasowego. Interesuje Go praca społeczna. Jest Przewodniczącym Rady Powiatu Opolskiej Izby Rolniczej, w której udziela się od początku jej istnienia. Jest Prezesem Plantatorów Buraka Cukrowego we Wrocławiu. Na sołtysa wsi został wybrany po raz pierwszy, chciałby poprawić jakość dróg dojazdowych do pól i pomagać w załatwianiu bieżących spraw mieszkańców. Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Józefem weszli:

1. Walas Józef – przewodniczący

2. Olejnik Ryszard - członek

3. Powolny Piotr - członek

4. Rybka Ryszard - członek

5. Chilarski Stanisław - członek

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194561

×

×

Prev