Herb

Wykonania na koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Domaszowice

Gmina Domaszowice                                             Domaszowice, dnia 04.06.2024 r.

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonania na koszenia poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Domaszowice – szacowana powierzchnia 51 017  m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia według szacunkowej powierzchni. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb zamawiającego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania.

 

Termin realizacji zamówienia: od 14.06.2024 r do 28.06.2024 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: 

Termin złożenia oferty: do 11.06.2024 r. do godz. 12.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Janusz

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto brutto za 1 m2 wykonanej usługi.

Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                        Urszula Medyk

                                                                                                                / - /

 

PDFwzór umowy koszenie 2024.pdf (177,09KB)

×

×

Przejdź do góry