Herb

Remont cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy bitumicznej na gorąco z wycinaniem krawędzi w miejscowościach na terenie Gminy Domaszowice

Domaszowice, dnia 04.06.2024

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia:

Remont cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy bitumicznej na gorąco z wycinaniem krawędzi
w miejscowościach na terenie Gminy Domaszowice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: od 14.06.2024 r. do 19.07.2024 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: 

Termin złożenia oferty: do 11 czerwca 2024 r. do godz. 11.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Janusz

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                        Urszula Medyk

                                                                                                                / - /

PDFumowa wzór 2024 remont cząstkowy.pdf (218,69KB)

×

×

Przejdź do góry