Herb

Terminy zebrań sołeckich w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich

- Sołectwo Domaszowice: 20.06.2024 r., godzina 17:00, Sala narad Urzędu Gminy Domaszowice.

- Sołectwo Dziedzice: 17.06.2024 r., godzina 17:00, Wiata sołecka w Dziedzicach.

- Sołectwo Gręboszów: 26.06.2024 r., godzina 17:30, Świetlica wiejska w Gręboszowie.

- Sołectwo Nowa Wieś: 11.06.2024 r., godzina 18:00, Świetlica wiejska w Nowej Wsi.

- Sołectwo Polkowskie: 06.06.2024 r., godzina 17:00, Świetlica wiejska w Polkowskiem.

- Sołectwo Siemysłów: 18.06.2024 r., godzina 18:00, Świetlica wiejska w Siemysłowie.

- Sołectwo Strzelce: 24.06.2024 r., godzina 17:00, Świetlica wiejska w Strzelcach.

- Sołectwo Wielołęka: 07.06.2024 r., godzina 17:00, Remiza OSP Wielołęka.

- Sołectwo Włochy: 21.06.2024 r., godzina 18:00, Remiza OSP Włochy.

- Sołectwo Woskowice Górne: 23.06.2024 r. godzina 17:00, Świetlica wiejska w Woskowicach Górnych.

- Sołectwo Zofijówka: 12.06.2024 r., godzina: 18:30, Remiza OSP Wielołęka.

×

×

Przejdź do góry