Herb

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, prosi się o złożenie oświadczenia o użytkowaniu sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy darowizny laptopów, tabletów oraz komputerów stacjonarnych, otrzymanych w 2022 r. w terminie do  31.05.2024 r. do Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice, pok. nr 4.

×

×

Przejdź do góry