Herb

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie

W dniu 11 grudnia 2023 roku została podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne  pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach - Sołectwo Zalesie", które będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja jest na etapie projektowania. Środki pieniężne w kwocie 915 255,50 zł pochodzą z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.


herb.jpeg

 

×

×

Przejdź do góry