Herb

Polkowskie

12-polkowskie.jpeg

 

Skład Rady Sołeckiej sołectwa Polkowskie : 

  1. Kołbuc Mirosław - Sołtys
  2. Czekaj Adam - Członek
  3. Czerwiński Zdzisław - Członek
  4. Marszałek Witold - Członek
  5. Opala Anna - Członek

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194331.

 

×

×

Przejdź do góry