Herb

Utrudnienia w składaniu wniosków o dowód osobisty w dniu 28 grudnia 2023 r.

 

W dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 nastąpi całkowite zablokowanie przez Departament Spraw Obywatelskich MSWiA dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że w tym dniu od godz. 12.00 nie będzie możliwe składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez obywateli. Powyższa sytuacja wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 r. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty (zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. – M. P. poz. 1385).

W związku z powyższym osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach, proszone są o dokonanie tych czynności do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 11:00.

×

×

Przejdź do góry