W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 1 2019 wyd I-III        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: niedziela, 25-08-2019
Imieniny Belii, Ludwika, Luizy

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Tydzień na Sportowo

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach w dniach 23-27 lipca 2012 r. na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach przeprowadził dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy  Domaszowice spotkania plenerowe pn. „Tydzień na sportowo”. Podczas spotkań odbyły się  zajęcia sportowe – gry i zabawy, konkursy, quizy i zagadki. Ponadto organizatorzy przeprowadzili pogadanki na temat szkodliwości stosowania używek i środków odurzających oraz zachęcali dzieci i młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia. W każdym dniu wszyscy uczestnicy mieli zapewniony posiłek, słodycze oraz napoje.  Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach.

W ostatnim dniu sportowego tygodnia został zorganizowany wyjazd nad zalew do Starego Olesna, który był największą atrakcją tych spotkań. Organizatorzy składają podziękowania Wójtowi Gminy Domaszowice – Zenonowi Kotarskiemu za nieodpłatne  udostępnienie autobusu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie nagród. Ponadto dziękują  Halinie Nieśpiałowskiej, Marcie Fic, Czesławowi Grabowskiemu oraz Edwardowi Uramowi za pomoc w zorganizowaniu „Tygodnia na sportowo”.