Herb

Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach


pl ład_1.jpeg

 

Gmina Domaszowice otrzymała dofinansowanie na „Budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach”. Ta inwestycja jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania szkoły i realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Zadanie to będzie polegało na wybudowaniu boiska szkolnego wyposażonego co najmniej w: boisko do piłki nożnej, bieżnię, skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem. Inwestycja zostanie wykonana w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

Kwota otrzymanego dofinansowania to aż 2 499 000 zł. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


herb.jpeg


×

×

Przejdź do góry