Herb

Podziękowanie Wójta Gminy Domaszowice za udzielenie wotum zaufania i absolutorium

Podczas sesji dnia 30 czerwca 2023 roku, podsumowującej wykonanie budżetu za 2022 rok, udzielono Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania i absolutorium. 

„W imieniu własnym i w imieniu całego zespołu, bardzo serdecznie dziękuję radnym: Halinie Dutkiewicz, Magdalenie Adamskiej – Wiącek, Annie Poprawa, Ewelinie Wolskiej, Dominice Chrabańskiej, Zbigniewowi Jachym, Krzysztofowi Białkowskiemu, Czesławowi Grabowskiemu, Grzegorzowi Sołtys, Andrzejowi Kułakiewicz oraz Jackowi Warga,  za udzielenie mi absolutorium oraz głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy. To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji, a także dbałość o budżet gminy. Swoimi działaniami będę dążyła do dalszego rozwoju Gminy Domaszowice.

Dziękuję za owocną współpracę Radzie Gminy Domaszowice, Pracownikom Urzędu Gminy, Dyrektorom, Nauczycielom i pracownikom Placówek Oświatowych, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych, Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Domaszowice, Sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Proboszczom Parafii a w szczególności wszystkim mieszkańcom gminy Domaszowice.

Bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście”.

×

×

Przejdź do góry