Herb

Konsultacje uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/230/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie

stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  

6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.

Sposób konsultacji: 

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr  9704/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

PDFUchwala Nr 9704 z 5 czerwca 2023.pdf (2,00MB)
DOCXformularz uwag.docx (13,35KB)
 

×

×

Przejdź do góry