Herb

Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach


logo.jpeg

Dostępny samorząd – granty

 

GMINA DOMASZOWICE realizuje przedsięwzięcie grantowe „Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do świetlicy wiejskiej w Strzelcach.    

 

Wartość grantu: 69 610,72 PLN

 logo2.jpegBrak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach


logo.jpeg

Dostępny samorząd – granty

Do świetlicy wiejskiej w Strzelcach został wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych. Osoby mające problemy z poruszaniem się mają łatwiejszy dostęp do tego obiektu. Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejna planowana inwestycja przy tym obiekcie to prace renowacyjne elewacji, na które Wójt Gminy będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

podjazd dla niepełnosprawnych w strzelcach.jpeg

 logo2.jpegBrak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach


logo.jpeg

Dostępny samorząd – granty

 

GMINA DOMASZOWICE w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd - granty” zrealizowała projekt „Brak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach” sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w świetlicy wiejskiej w Strzelcach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie ich w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn.zm.) w obszarze dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej oraz wsparcie bezpieczeństwa w obiekcie.

Wartość zadania: 78 970,90 zł.

Wartość dofinansowania: 68 353,86 zł.

 logo2.jpegBrak barier w świetlicy wiejskiej w Strzelcach


herb.jpeg


×

×

Przejdź do góry