Herb

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 25 stycznia–8 lutego 2023 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać w formie pisemnej poprzez przesłanie uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ;

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożenie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek, 45-082 Opole.

Dokument podlegający konsultacjom: projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków „ZABYTEK NA MEDAL”.

Link do ogłoszenia w BIP:

https://bip.opolskie.pl/2023/01/ogloszenie-dotyczace-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-i-trybu-przyznawania-nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-za-osiagniecia-w-dziedzi/

W załączeniu projekt uchwały i formularz uwag:

PDFprojekt uchwały SWO.PDF (808,21KB)
DOCXformularz uwag.docx (24,29KB)
 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO

×

×

Przejdź do góry