Herb

Spotkanie Informacjno-Promocyjne

loga POKL.jpeg

Dnia 23 czerwca br. w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne, które miało na celu podsumowanie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat”. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Skarbnik Gminy - Ewelina Moniuszko-Czuczwara, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Alicja Piasecka, koordynatorki projektu: Marta Morga i Anna Bodzioch, Przewodniczący Rady Gminy - Jan Nowak, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Domaszowice, kierownicy referatów z Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, rodzice oraz zaproszeni goście. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach – pani Wioleta Piłyp, która podsumowała realizowany projekt. Pani Dyrektor podziękowała Wójtowi i Skarbnik Gminy oraz koordynatorom projektu za zaangażowanie w realizację projektu.

spotkanie informacyjno-promocyjne (1).jpeg

Następnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu dzieci. Przedszkolaki śpiewały, tańczyły oraz recytowały wiersze. Po części artystycznej wszyscy udali się na plac przedszkolny, gdzie na przybyłych czekał poczęstunek, m.in. kiełbaska z grilla i słodycze, a także wiele dodatkowych atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, malowanie twarzy oraz wiele konkursów z udziałem Kacperka, który potrafił rozbawić zarówno dzieci, jak i rodziców.

PODZIĘKOWANIA                                       

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a także organizację festynu, szczególne podziękowania składają: Wójtowi Gminy – Zenonowi Kotarskiemu, Skarbnik Gminy - Ewelinie Moniuszko-Czuczwara, Annie Bodzioch, Marcie Morga, Januszowi Tryk, Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego - Bożenie Hendrysiak, uczniom ZGS: Piotrowi Malinie i Kacprowi Wyspiańskiemu za obsługę nagłośnienia, Tomaszowi Staszczyszyn za wykonywanie usług fotograficznych, Grzegorzowi Swędrak za pomoc w mocowaniu banera i tablic w namiocie z osiągnięciami dzieci, rodzicom za pomoc w pieczeniu ciast i dekorowaniu placu przedszkolnego, a przede wszystkim paniom: Agacie Grodzkiej, Katarzynie Dąbrowskiej i Anecie Bugajskiej.

 

spotkanie informacyjno-promocyjne (10).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (11).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (2).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (3).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (4).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (5).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (6).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (7).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (8).jpeg

spotkanie informacyjno-promocyjne (9).jpeg

×

×

Przejdź do góry