Herb

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice w roku 2022

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Domaszowice otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 571/2022/G-13/OZ-ZOA/D z dnia 16 listopada 2022 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice w roku 2022”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25 228,83 zł. Kwota dotacji wynosi 14 602,00 zł, z czego kwota 7 301,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwota 7 301,00 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część kosztów została pokryta ze środków własnych.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 20,860 Mg.

W projekcie wzięło udział 13 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Ze wszystkich nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

×

×

Przejdź do góry