Herb

„Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców pow. Namysłowskiego”

Przedmiotem projektu „Godna opieka na co dzień – wsparcie mieszkańców pow. Namysłowskiego są działania ukierunkowane na wzrost jakości życia osób starszych (w wieku 50 lat i więcej) w tym osoby z niepełnosprawnościami, poprzez dostęp do wysokiej jakości świadczonych usług zdrowotnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w rozumieniu kod. cyw. teren powiatu namysłowskiego woj. opolskiego.

Wsparcie zaplanowano dla 15 osób ( 9 kobiet, 6 mężczyzn). Organizacja programu obejmuje usługi zdrowotne: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, wsparcie dla 15 opiekunów faktycznych w postaci poradnictwa psychologicznego indywidualnego, zdobycie kompetencji w ramach kursu „Opiekun osób starszych” dla dla opiekunów faktycznych.

Zadania zaplanowano w okresie 01.05.2022 r. – 31.05.2023 r.

Efekty: Wzrost jakości życia u min. 95% UP.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: http://plata-namyslow.pl/o-projekcie/.

×

×

Przejdź do góry