Herb

Informacja o realizacji projektu: „Aktywna intergracja mieszkańców Gminy Domaszowice”

loga POKL.jpeg

Projekt „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany jest od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do podejmowania zatrudnienia, podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia
w gminie Domaszowice.

W miesiącach maju i czerwcu  14 osób (12 kobiet i 2 mężczyzn) uczestniczyło w: szkoleniu kosmetyka w pigułce, kursie kobieta sukcesu, kursie pielęgnacja osób starszych krok po kroku, kursie na prawo jazdy kat. B i C+E. Wszystkie osoby zakończyły szkolenia i kursy z wynikiem pozytywnym. Aktualnie w projekcie uczestniczy 16 osób (5 kobiet i 11 mężczyzn), biorą udział w kursach: prawo jazdy kat. C,  kwalifikacji wstępnej, brukarza oraz obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera. Ponadto w kolejnych miesiącach realizowane będą kursy: robotnika budowlanego i zagospodarowania terenów zielonych. Należy nadmienić, iż wszyscy beneficjenci ostateczni zostali objęci terapią psychologiczną oraz doradztwem zawodowym.

W kolejnych miesiącach beneficjenci ostateczni ukończyli  z wynikiem pozytywnym kursy: prawa jazdy kat. C (1 uczestnik), kwalifikacji wstępnej (1 uczestnik), brukarza
(10 uczestników), robotnika budowlanego (9 uczestników) oraz obsługi kasy fiskalnej
z obsługą komputera (5 uczestniczek). Ponadto w miesiącu październiku 10 beneficjentów ostatecznych rozpoczęło i zakończyło kurs zagospodarowanie terenów zielonych.
Łącznie 25 osób z którymi podpisano kontrakty socjalne nabyło nowe umiejętności
i kwalifikacje poprzez aktywny udział w kursach i szkoleniach realizowanych
w ramach projektu: „ Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”.

 

×

×

Przejdź do góry