Herb

Informacja o dodatku węglowym

Wójt Gminy Domaszowice  informuje, że na bieżąco realizuje obsługę wniosków w sprawie dodatku węglowego. Wypłaty realizowane są w ramach środków otrzymywanych od Wojewody Opolskiego. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, które weszły w życie w dniu 20 września 2022 r. czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 60 dni.

×

×

Przejdź do góry