Herb

Ważne informacje dotyczące projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Szanowni Państwo!

W najbliższym czasie prowadzone będą czynności zmierzające do podpisania umów darowizny z ostatecznymi beneficjentami projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Urząd Gminy Domaszowice zwraca się do wszystkich osób, których wnioski w ramach w/w projektu zostały pozytywnie zweryfikowane, o dostarczenie formularza informacyjnego zawierającego dane niezbędne do zawarcia umowy darowizny sprzętu komputerowego.

W/w dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pok. nr 1 (sekretariat) do dnia 14 października 2022 r. do godz. 15:30.

O terminach i zasadach odbioru sprzętu komputerowego beneficjenci będą informowani poprzez wiadomości zamieszczane na stronie gminy Domaszowice oraz telefonicznie.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice,  przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice, pok. nr 9, bądź pod numerem telefonu 77-410-82-50 wew.107

Poniżej zamieszczony został formularz informacyjny, który dostępny jest również dla Państwa w sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice (pok. nr 1):

PDFFormularz informacji - granty PPGR.pdf (229,68KB)

×

×

Przejdź do góry