Herb

Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach


PL__Info_tablica_projekt_wymiana źródeł ciepła Szkola.png


pl ład_1.jpeg

W dniu 28 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach". Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


pl ład_1.jpeg

Zakończyło się zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach".  Przedmiotowa inwestycja obejmowała wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. Do tej pory szkoła była ogrzewana przez kotły, które były bardzo wyeksploatowane i nadawały się do likwidacji. Dzięki powyższej inwestycji budynek będzie korzystał z odnawialnych źródeł energii, tj. pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Celem zadania inwestycyjnego jest zmniejszenie emisji CO2, zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska.

image000000.jpeg

image0000001.jpeg

IMG_7498.jpeg

IMG_7499.jpeg


herb.jpeg


×

×

Przejdź do góry