Herb

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH SPALANIA PALIW

Z dniem 30 czerwca 2022 r. mija termin zgłoszenia do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Powyższy obowiązek wynika z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Deklaracja zawiera m.in. imię i nazwisko właściciela bądź zarządcy budynku, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła, informację o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz o wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej, osobiście, listownie w Urzędzie Gminy Domaszowice.

×

×

Przejdź do góry