Herb

Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Domaszowice - kwestionariusz ankiety internetowej

Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Domaszowice - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 03 czerwca do 17 czerwca 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Domaszowice.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/763225/gmina-domaszowice-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

×

×

Przejdź do góry