Herb

Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat

loga POKL.jpeg

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku Gmina Domaszowice realizowała projekt „Przedszkolaki bez barier – prosto  i tanecznym krokiem w świat” w ramach Priorytetu IX,  Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt  był realizowany w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach.

tn_Przedszkolaki.jpeg

Wsparciem zostało objętych 94 beneficjentów, w tym: 49 dziewczynek  i 45 chłopców.

W ramach projektu utworzono 10 dodatkowych miejsc w przedszkolu oraz  wydłużono godziny pracy  o 1 godzinę dziennie od poniedziałku do piątku. Ponadto przedszkole było czynne w soboty. Wprowadzono zajęcia: plastyczno-techniczne, ruchowe - gimnastykę korekcyjną, taneczne  i logopedyczne.

Udział dzieci w zajęciach plastyczno-technicznych pozwolił rozwinąć dziecięce talenty.  Zajęcia   ukierunkowały rozwój chłopców i dziewczynek  na ich wrodzony potencjał oraz zainteresowały je plastyką, sztuką i twórczością ludową. Dodatkowo u uczestników i uczestniczek zajęć wzrosła sprawność manualna, co dobrze przygotowało dzieci do nauki pisania.

Głównym celem zajęć z gimnastyki korekcyjnej było profilaktyczne zapobieganie wadom postawy.

Podczas zajęć tanecznych dzieci nauczyły się nowych technik tanecznych takich jak: salsa, rap, hip-hop.  Zajęcia te pozwoliły wyzwolić w dzieciach większą aktywność ruchową i rozwinąć zdolności taneczne.

Celem zajęć logopedycznych było zapobieganie zaburzeniom mowy oraz korekcja tych zaburzeń. Zajęcia logopedyczne realizowane były w formie zabaw, puzzli logopedycznych, naśladowaniu różnych odgłosów. Stosowane były również ćwiczenia słuchu fonetycznego,  oddechowe oraz rytmizujące.  Zajęcia podniosły sprawność narządów artykulacyjnych u dzieci, m.in.: języka, żuchwy, warg, policzków i podniebienia.

tn_Przedszkolaki3.jpeg  tn_przedszkolaki4.jpeg tn_przedszkolaki5jpg.jpeg tn_przedszkolaki6.jpeg

Dla przedszkolaków zostały zorganizowane 2  wycieczki: do ogrodu zoologicznego  i do JuraParku. Wycieczka do ZOO pozwoliła dzieciom na obserwację zwierząt, ich wyglądu i zachowań. W JuraParku chłopcy i dziewczynki zapoznali się z historią powstania świata, obejrzeli modele mezozoicznych gadów i płazów oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach, podczas których poznali pojęcia i zagadnienia dotyczące życia dinozaurów i pracy paleontologa.

tn_Przedszkolaki2.jpeg tn_Wieści z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach - Wycieczka do JuraParku w KrasiejowieJPG.jpeg

W ramach projektu do przedszkola zakupiono pomoce dydaktyczne oraz podnoszące atrakcyjność zajęć, doposażono plac zabaw w nowy sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych. W trakcie trwania projektu organizowane były spotkania informacyjno-promocyjne,  w trakcie których dzieci zaprezentowały swoje prace oraz umiejętności i zdolności zdobyte  na zajęciach.

 

×

×

Przejdź do góry