Herb

Akcje pomocowe skierowane do dzieci z Ukrainy

W związku z pismem Wojewody Opolskiego, dotyczącym akcji pomocowych skierowanych do dzieci z Ukrainy, informujemy, że młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na leczenie w Polsce, a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe, a informacje o niej dostępne są m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej:

https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/

Znajdują się tam także numery specjalnej infolinii:

1) w języku polskim i angielskim - 887 662 866,
2) w języku ukraińskim - 887 669 934,

oraz kontaktowy adres email:  

×

×

Przejdź do góry