Herb

Ćwiczenia bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Domaszowice

W dniu 25 maja 2012 roku zostały przeprowadzone  ćwiczenia w ramach sprawdzenia gotowości bojowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Domaszowice. Ćwiczenia składały się z dwóch etapów.
Pierwszy etap obejmował: alarmowanie przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Namysłowie, dojazd zastępów do wyznaczonego punktu koncentracji,
sprawdzenie ilościowej obsady samochodów uzbrojenia osobistego oraz wymaganej dokumentacji.
Drugi etap to przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych na obiekcie Lasów Państwowych na terenie punktu czerpania wody w Siemysłowie. Założenie przewidywało budowę stanowiska wodnego na punkcie czerpania wody, budowę linii zasilającej poprzez rozstawienie zbiorników brezentowych i przepompowywanie jej do samochodów gaśniczych bezpośrednio nacierających na front pożaru.
Prowadzącym ćwiczenia  był dh. Radosław Matysik z OSP Strzelce,  natomiast obserwatorami druhowie: Prezes Gminny - Roman Durski, Komendant Gminny - Andrzej Prokop, Naczelnik OSP Siemysłów - Grzegorz Białkowski. W ćwiczeniach uczestniczył Wójt Gminy Domaszowice -  Zenon Kotarski.
Po zakończonej akcji wszystkie zastępy udały się do domku myśliwskiego w miejscowości Zorzów, gdzie pracownicy Lasów Państwowych przygotowali dla nich ognisko oraz poczęstunek.

×

×

Przejdź do góry