Herb

Odbiór odpadów komunalnych wielkogabartytowych 22 ...

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się wszystkich  mieszkańców Gminy Domaszowice o akcji odbioru komunalnych odpadów wielkogabarytowych.

Odpady będą odbierane wyłącznie od osób fizycznych.

 

Miejscowość

Data odbioru

1.

Domaszowice, Gręboszów, Siemysłów, Strzelce, Sułoszów, Zalesie,

Dziedzice, Nowa Wieś, Polkowskie, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne, Zofijówka

22.03.2022 r.

Do komunalnych odpadów wielkogabarytowych zalicza się m.in.: stare meble, wersalki, krzesła, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, lodówki, pralki, kuchenki, suszarki, czajniki.

Nie zalicza się do komunalnych odpadów wielkogabarytowych m.in.: okien, drzwi, umywalek, wanien, muszli klozetowych, grzejników, części samochodowych, opon, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, papy, azbestu, popiołu, a także odpadów komunalnych w workach.

Mieszkańcy proszeni są o wystawienie wyżej wymienionych odpadów, przy swojej posesji, w miejscach umożliwiających swobodny dojazd.

Jeżeli dojazd do posesji jest utrudniony, proszę o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przy drogach głównych.

ODPADY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE DO GODZ.  7.00  W DNIU ZBIÓRKI !!!

×

×

Przejdź do góry