Herb

INFORMACJA dla obywateli Ukrainy

Prosimy, żeby wszyscy obywatele Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego br. przybyli na teren Gminy Domaszowice zgłaszali się do Urzędu Gminy Domaszowice pok. nr 4, w celu złożenia oświadczenia o przybyciu.

Informacje te są niezbędne do przekazania Wojewodzie Opolskiemu w celu objęcia tych osób ubezpieczeniem oraz podstawową opieką medyczną, jak również udzieleniem wszelkiej możliwej pomocy.

Więcej informacji pod numerem tel. 77 4108 250 oraz 77 4108 200 wew. 105

×

×

Przejdź do góry