Herb

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Izabeli Damboń-Kandziory – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO, informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 2 lutego br. Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail:

PDFuchwała ZWO nr 6323 z dnia 18.01.2022r..pdf (1,29MB)
DOCformularz-uwag.doc (37,00KB)
 

×

×

Przejdź do góry