Herb

Nowe spojrzenie – nowe możliwości powiatu namysłowskiego

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie uprzejmie informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację projektu pilotażowego pod nazwą „Nowe spojrzenie-nowe możliwości powiatu namysłowskiego" w okresie od października 202 1r. do grudnia 2022 r. Do programu mogą przystąpić wszystkie osoby bezrobotne z terenu powiatu namysłowskiego które chcą podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach programu proponujemy :

-1000 zł na start dla każdej osoby bezrobotnej (kupujesz to co jest Ci potrzebne do rozpoczęcia pracy)

-dodatek za aktywność od 400 do 800 zł (w sumie 3000zł)

Przewidziano również wsparcie dla pracodawców którzy będą zatrudniać osoby realizujące program (1000 i 2000 zł).

Aby przystąpić do programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szczegóły można uzyskać pod nr :

Koordynator tel. : 774190923

Sp. ds. marketingu i rekrutacji  tel. : 774190926

×

×

Przejdź do góry