Herb

Nowe kwoty świadczeń w 2022 r. Jednorazowe odszkodowanie z KRUS oraz zasiłek chorobowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Odszkodowanie z KRUS w 2022 roku dla rolnika i pomocnika rolnika

Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Ponadto, KRUS przypomina, że od 18 maja 2018 r. prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Zasiłek chorobowy z KRUS w 2022 roku.

Wyższe kwoty świadczeń uwzględniają nie tylko odszkodowanie z KRUS, ale także zasiłek chorobowy. Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony on do wysokości 20 zł. za każdy dzień niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.

Podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł. za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni. Jednocześnie KRUS w odniesieniu do zasiłku chorobowego przypomina, że ubezpieczony posiada prawo do zasiłku chorobowego po przechorowaniu 30 dni. Przy czym, niezdolność do pracy powinna być zachowana w sposób ciągły na podstawie zwolnień lekarskich przekazanych do KRUS.

Podsumowując, od 1 stycznia 2022 r. rolnikom przysługuje odszkodowanie z KRUS i zasiłek chorobowy w nowych kwotach.

 

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

×

×

Przejdź do góry