Herb

Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT)

Od 1 stycznia 2022 r. dla  rolników będących płatnikami podatku VAT udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Rolnik będący płatnikiem podatku VAT i dokonujący opłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne musi zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym nakazie płatniczym) na odpowiedni numer rachunku, który został wysłany do wszystkich płatników wraz z nakazami za I kwartał 2022 r.

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany  numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT. 

W momencie realizacji płatności saldo  rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.

Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej spowoduje konieczność zwrotu wpłaty na konto, przez co składka nie zostanie opłacona

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń 

OR KRUS w Opolu

×

×

Przejdź do góry