Herb

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

gmina_domaszowice - polski ład.jpeg

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Domaszowice otrzymała dofinansowanie na dwa projekty:

1.  „Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach”. Inwestycja tego typu jest istotna ze względu na to, że obecny budynek przedszkola nie spełnia standardów, jakim powinna sprostać przyjazna dzieciom placówka. We wniosku wskazano potrzebę wybudowania budynku, który zapewni miejsce dla 120-150 dzieci. Obiekt ma być przyjazny środowisku dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 8,5 miliona złotych, natomiast wkład własny Gminy Domaszowice to kwota 1,5 miliona.

2.  „Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa”. Obecnie te drogi są drogami gruntowymi utwardzonymi, nawierzchnię jednej z nich (ul. Łąkowa) stanowią płyty ażurowe żelbetowe drogowe. Drogi te wymagają przebudowy, konieczne jest wykonanie odwodnienia, podbudowy, nawierzchni asfaltowej, chodników oraz innych instalacji wymaganych przepisami prawa. Długość dróg do przebudowy – ok. 820 m. Gmina Domaszowice wnioskowała o przyznanie środków w kwocie 2.128.284,05 złotych, deklarując kwotę udziału własnego w wysokości 112.014,95 złotych.

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że wnioski zostały zaakceptowane w 100%, co pozwoli Gminie Domaszowice uzyskać dofinansowanie w kwocie 10.628.284,05 złotych.

×

×

Przejdź do góry