Herb

Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa


pl ład_1.jpeg

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Domaszowice otrzymała dofinansowanie na zadanie  „Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa”. Obecnie te drogi są drogami gruntowymi utwardzonymi, nawierzchnię jednej z nich (ul. Łąkowa) stanowią płyty ażurowe żelbetowe drogowe. Drogi te wymagają przebudowy, konieczne jest wykonanie odwodnienia, podbudowy, nawierzchni asfaltowej, chodników oraz innych instalacji wymaganych przepisami prawa. Długość dróg do przebudowy – ok. 820 m. Gmina Domaszowice wnioskowała o przyznanie środków w kwocie 2.128.284,05 złotych, deklarując kwotę udziału własnego w wysokości 112.014,95 złotych.


pl ład_1.jpeg

 

W dniu 22 czerwca 2022 roku została podpisana umowa na zadanie pn. "Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa", koszt zadania: 2 652 981,48 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
 
290151200_399504088883751_1207662807266947036_n.jpeg
 
290077440_399504168883743_6533947577812884356_n.jpeg

pl ład_1.jpeg

 

Trwają prace związane z przebudową sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul.Przedszkolna, ul. Łąkowa.

IMG_1330.jpeg

IMG_1331.jpeg


pl ład_1.jpeg

 

Prace przy inwestycji "Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul.Przedszkolna, ul. Łąkowa" są już bardzo zaawansowane.

311600723_480844660749693_6470316546330271119_n.jpeg

311779033_480844717416354_3587766658396658009_n.jpeg

IMG_3814.jpeg


pl ład_1.jpeg

 

Gmina Domaszowice na zadanie „Przebudowa sześciu dróg gminnych w Domaszowicach: ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Krótka, ul. Poprzeczna, ul. Przedszkolna, ul. Łąkowa” otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 128 284,00 zł. Przewidywana wartość inwestycji wynosiła 2 240 299,00 zł, jednak po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta była wyższa niż kosztorys inwestorski, aby możliwe było wyłonienie Wykonawcy z ogłoszonego postępowania oraz zapewnienie inspektora nadzoru konieczne było zwiększenie kwoty inwestycji do 2 698 491,48 zł. Montaż finansowy inwestycji: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 128 284,00 zł, wkład własny finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 570 207,48 zł. W trakcie inwestycji była konieczność wykonania prac dodatkowych, w sumie wartość inwestycji zamknęła się w kwocie: 2 959 899,51 zł. Przedmiotowe drogi były drogami gruntowymi utwardzonymi, nawierzchnię jednej z nich (ul. Łąkowa) stanowiły płyty ażurowe żelbetowe drogowe. Inwestycja swoim zakresem obejmowała przede wszystkich zmianę nawierzchni dróg na asfaltową, budowę chodników, kanału technologicznego oraz odwodnienie dróg. Łącznie przebudowano ponad 800 m dróg.

 

IMG_3890.jpeg

IMG_4242.jpeg

IMG_4244.jpeg

IMG_4246.jpeg

IMG_4247.jpeg

IMG_4251.jpeg

IMG_4252.jpeg

IMG_4258.jpeg

IMG_4259.jpeg

IMG_4261.jpeg


herb.jpeg


×

×

Przejdź do góry