Herb

Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach


pl ład_1.jpeg

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Domaszowice otrzymała dofinansowanie na zadanie „Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach”. Inwestycja tego typu jest istotna ze względu na to, że obecny budynek przedszkola nie spełnia standardów, jakim powinna sprostać przyjazna dzieciom placówka. We wniosku wskazano potrzebę wybudowania budynku, który zapewni miejsce dla 120-150 dzieci. Obiekt ma być przyjazny środowisku dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 8,5 miliona złotych, natomiast wkład własny Gminy Domaszowice to kwota 1,5 miliona.


pl ład_1.jpeg

 

W dniu 22 czerwca 2022 roku została podpisana umowa a zadanie inwestycyjne pn. "Budowa publicznego przedszkola w Domaszowicach", zadanie to opiewa na kwotę 10 934 000,17 zł, z tego aż 8 500 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia zadania to 23.03.2024 r.

pp1.jpeg

pp2.jpeg


pl ład_1.jpeg

 

W dniu 24 stycznia 2023 r. rozpoczęły się prace przy długo wyczekiwanej inwestycji „Budowa Publicznego Przedszkola w Domaszowicach”. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji to prawie 11 000 000 zł. Planowany termin zakończenia prac budowlanych – marzec 2024 r.

pp.jpeg 


pl ład_1.jpeg

Fotorelacja prac związanych z budową publicznego przedszkola w Domaszowicach.

 

przedszkole1.jpeg

przedszkole2.jpeg

przedszkole3.jpeg

przedszkole41.jpeg

przedszkole5.jpeg

IMG_4039.jpg.jpeg

IMG_4233.jpeg

IMG_4623.jpeg

1692704645029.jpeg

1692704645033.jpeg

1696333466414.jpeg

1696333490050.jpeg

image000000.jpeg

IMG_6180.jpeg

IMG_6186.jpeg


herb.jpeg


 

×

×

Przejdź do góry