Herb

Informacja o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Gminy Domaszowice

W związku z odwołaniem stanu epidemii i zmiany zasad wizyt w Urzędzie Gminy Domaszowice, zarządzeniem - PDFZarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR120.21.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 10.12.2021 r. w sprawie sposobu przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Domaszowice.pdf (81,74KB) oraz PDFZarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR120.22.2020 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 11.09.2021 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice w związku ze stanem zagroż.pdf (83,59KB) poniższe informacje stały się nieaktualne.


Wójt Gminy Domaszowice informuje, że w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia  koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo i pracowników Urzędu Gminy Domaszowice, na podstawie Zarządzenia Nr OR.120.21.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 10 grudnia 2021 r.,

z dniem 10 grudnia 2021 r. do odwołania, wprowadza się ograniczenia dostępności do osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Domaszowice dla Interesantów.

Wszelkie sprawy, które są możliwe do załatwienia zdalnie prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez pocztę tradycyjną. W pilnych sprawach wydzielona została strefa obsługi interesantów – wejście od Urzędu Stanu Cywilnego oraz ustawiona została urna przed budynkiem Urzędu Gminy Domaszowice, do której można wrzucać korespondencję. Urna będzie opróżniana dwa razy dziennie, co gwarantuje zarejestrowanie sprawy i rozpoczęcie biegu terminu załatwienia sprawy. Na korespondencji prosimy o dopisanie swojego numeru telefonu kontaktowego.

- poczta tradycyjna - adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

- poczta elektroniczna:

 - ePUAP: /ugdomaszowice/skrytka

- telefonicznie: 77 410 82 85, 77 410 82 50

- fax 77 410 82 85 wew. 120

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim:

  • zasłanianie ust i nosa,
  • zachowanie 1,5- metrowej odległości,
  • noszenie rękawiczek,
  • zdezynfekowanie rak środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu.
×

×

Przejdź do góry