Herb

5 listopada 2021 r. od godz.12.00 zablokowany zostanie całkowicie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników

INFORMACJA

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że w związku z wejściem w życie
z dniem 7 listopada 2021 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000 i 1393),
dnia 5 listopada 2021 r. od godz. 12.00 zablokowany zostanie całkowicie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

W związku z powyższym prosi się o załatwienie spraw związanych z wydaniem dowodów osobistych zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.) przed tym terminem.

 Po dniu 7 listopada 2021 r. dowody osobiste będą wydawane na podstawie znowelizowanej ustawy o dowodach osobistych, wprowadzającej drugą cechę biometryczną w e-dowodzie.

×

×

Przejdź do góry