Herb

Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego - konkurs

Dwunasta edycja konkursu
NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W tym roku Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła po raz dwunasty zaprasza do udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi poprzez nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przyczyniających się do lepszego życia mieszkańców naszego regionu.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane są przedsięwzięcia zrealizowane do 30.06.2021 r. w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

W ramach Konkursu Internautów zapraszamy w dniach 4-10 października br. do głosowania na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2021 i wybrania ulubionych inwestycji.

Głosować można tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy  – jeden w każdej z kategorii:

  1. Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2021
  2. Najlepszy Obiekt Użyteczności Publicznej 2021

Autorom najciekawszych uzasadnień przyznane zostaną atrakcyjne nagrody.

Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania znajduje się na stronie internetowej www.przestrzen.opolskie.pl

Termin głosowania: 04.10-10.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w listopadzie br., podczas uroczystości wręczenia nagród.

Plakat z informacjami jak w teście artykułu.

×

×

Przejdź do góry