Herb

Domaszowice

06-domaszowice.jpeg

 

Skład Rady Sołeckiej sołectwa Domaszowice: 

  1. Kaczmarek Roman - Sołtys
  2. Cichoń Stanisław - Członek
  3. Grześkowicz Zygmunt - Członek
  4. Stefanski Teresa - Członek
  5. Zarówny Józef - Członek

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194382

×

×

Przejdź do góry