Herb

Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach


DPR_Tablica_RFIL 400000.jpeg

W II naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej Gmina Domaszowice otrzymała wsparcie Modernizację z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach - inwestycja będzie obejmowała dobudowę: izby pamięci, pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych (obecne są niewystarczające na posiadany sprzęt). Inwestycja służy rozwojowi idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie miejsca do działalności różnych grup i organizacji społecznych (OSP, KGW, itp.). Położenie budynku w centrum miejscowości pozwoli wszystkim mieszkańcom w równym stopniu z niego korzystać.

  • Dofinansowanie: 400 000 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 750 000 zł

znaki_rfil.jpeg
 
W dniu 30 marca 2023 r. została podpisana umowa na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach". Przy podpisywaniu umowy obecni byli przedstawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach.
Powyższa inwestycja jest realizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 
podpisanie.jpeg
 
straż.jpeg
 
wizusalizacja.jpeg

znaki_rfil.jpeg

 

Fotorelacja z wykonywanych prac związanych z zadaniem pn. "Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach".

Strzelce1.jpeg

Strzelce2.jpeg

1692704644784.jpeg


znaki_rfil.jpeg

 

W dniu 9 października 2023 roku odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach". Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Koszt inwestycji to ponad 700 000 zł, w tym dofinansowanie 400 000 zł. W ramach powyższego zadania został wykonany węzeł sanitarny z dojściem od strony pomieszczenia biurowego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaplecza kuchennego. Od frontu została zlokalizowana salka narad z dostępem do aneksu kuchennego. Obiekt rozbudowano o dodatkowe miejsca garażowe oraz dwie bramy segmentowe zlokalizowane od strony południowej. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach została przebudowana i rozbudowana. Inwestycja obejmowała dobudowę: izby pamięci, pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych. Inwestycja służy rozwojowi idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie miejsca do działalności różnych grup i organizacji społecznych, w których zaangażowane są wszystkie pokolenia mieszkańców. W budynku będą organizowane zajęcia przekazujące wiedzę i praktykę z pokolenia na pokolenie. Położenie budynku w centrum miejscowości pozwoli wszystkim mieszkańcom w równym stopniu z niego korzystać. Inwestycja pozwoli na wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do dóbr kultury. Budynek został wyposażony w energooszczędne oświetlenie LED oraz instalację fotowoltaiczną. „Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach” zaspokoi potrzeby mieszkańców sołectwa Strzelce w zakresie: bezpieczeństwa, kultury, edukacji, tradycji i działalności społecznej.

 

IMG_5693.jpeg

1697719866401.jpeg

IMG_5675.jpeg

IMG_5677.jpeg

IMG_5681.jpeg

IMG_5635.jpeg

IMG_5644.jpeg

IMG_5653.jpeg

IMG_5715.jpeg


herb.jpeg


×

×

Przejdź do góry