Herb

Modernizacja z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach


DPR_Tablica_RFIL 400000.jpeg

W II naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej Gmina Domaszowice otrzymała wsparcie Modernizację z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach - inwestycja będzie obejmowała dobudowę: izby pamięci, pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych (obecne są niewystarczające na posiadany sprzęt). Inwestycja służy rozwojowi idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie miejsca do działalności różnych grup i organizacji społecznych (OSP, KGW, itp.). Położenie budynku w centrum miejscowości pozwoli wszystkim mieszkańcom w równym stopniu z niego korzystać.

  • Dofinansowanie: 400 000 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 750 000 zł

znaki_rfil.jpeg
 
W dniu 30 marca 2023 r. została podpisana umowa na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach". Przy podpisywaniu umowy obecni byli przedstawiciele jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach.
Powyższa inwestycja jest realizowana dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.
 
podpisanie.jpeg
 
straż.jpeg
 
wizusalizacja.jpeg

znaki_rfil.jpeg

 

Fotorelacja z wykonywanych prac przy zadaniu pn. "Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach".

Strzelce1.jpeg

Strzelce2.jpeg

1692704644784.jpeg


×

×

Przejdź do góry