Herb

Modernizacja z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

DPR_Tablica_RFIL 400000.jpeg

W II naborze wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej Gmina Domaszowice otrzymała wsparcie Modernizację z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach - inwestycja będzie obejmowała dobudowę: izby pamięci, pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych (obecne są niewystarczające na posiadany sprzęt). Inwestycja służy rozwojowi idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez stworzenie miejsca do działalności różnych grup i organizacji społecznych (OSP, KGW, itp.). Położenie budynku w centrum miejscowości pozwoli wszystkim mieszkańcom w równym stopniu z niego korzystać.

  • Dofinansowanie: 400 000 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 750 000 zł
×

×

Przejdź do góry