Herb

Konsultacje z mieszkańcami gminy Domaszowice w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy Gminy Domaszowice

Na podstawie Zarządzenia NR OR.0050.48.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Domaszowice w sprawie uchwalenia nowych statutów sołectw, Wójt Gminy Domaszowice - Urszula Medyk ogłasza przedmiotowe konsultacje, które odbędą się w terminie od 4 maja 2021 r. do 17 maja 2021 r.

Projekty uchwał wraz z załącznikami w postaci projektów statutów będące przedmiotem konsultacji wyłożone będą do publicznego wglądu w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r.:

• w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Domaszowice;

• na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice: www.domaszowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.domaszowice.pl

Wnioski, uwagi i opinie do przedmiotu konsultacji należy złożyć pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice do dnia 17 maja 2020 r. w godzinach pracy urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski, uwagi i opinie do przedmiotu konsultacji powinny zawierać imię, nazwisko, adres i podpis osoby wnoszącej.

PDFZarządzenie ws. konsultacji - statuty.pdf (3,02MB)

×

×

Przejdź do góry